NORLANDIA HOTEL GROUP

Om Oss.

Be passionate! Dare! Feel Special!

Vår Historia.

Norlandia Hotel Group är en del av Adolfsen Group. Adolfsen Group, som är en gruppering av alla engagemang som bröderna Kristian A. och Roger Adolfsen är inblandade i.

Brödernas intresse för hotelldrift startade redan när de växte upp, där bröderna arbetade på familjens hotell – Andrikken Hotel i Andenes.

När hotellet vid ett tillfälle inte längre ägdes av familjen var bröderna fast beslutna att de en dag skulle köpa tillbaka hotellet.

Det gjorde de i början av 90-talet och det skulle visa sig bli starten på det som så småningom skulle bli en hotellkedja – Norlandia Hotels. Successivt har detta utvecklats, fram till idag med Norlandia Hotel Group, som är en stor multibrand hotellaktör.

Vidare är Adolfsen Group involverad i ett antal andra engagemang inom skidorter, stuguthyrning, stugutveckling med mera inom turism och resor.

En fullständig översikt finns på adolfsen.com.
Norlandia Aboutus Andrikken
Nhg Aboutus Hero 1 2
Operationell Kompetens i hur vi tänker och agerar

Vår Vision.

Vår vision är riktlinjen för allt vi gör. Vi arbetar kontinuerligt med att optimera alla områden inom hotellverksamheten. Alla våra chefer och medarbetare fokuserar tillsammans och var för sig för att ta hand om det som är bra och förbättra det som kan bli bättre.

Ta gästupplevelsen till nästa nivå

Vår Expertis.

Ekonomi
Rapportering och bra rutiner ger oss en effektiv kostnadskontroll. Tillsammans med hotelldirektörerna strävar vi efter att hotellen ska dra nytta av koncernens väletablerade rutiner och system. Några av våra funktioner är bra villkor, finansiell rapportering, löpande prognosutveckling samt resultat- och likviditetsuppföljning.

Administration, drift, underhåll och utveckling
God hotelladministration, drift och underhåll kräver struktur och planering för åtgärder som ska vidtas. Vi ska upprätthålla central kompetens som kan bistå hotellen med att alltid bevara goda villkor och kvalitativt god verksamhet. Vi tar hand om system som hjälper hotellen i deras dagliga underhåll, samtidigt som vi har kompetensen att arbeta med större projekt.

Drift
Vi lägger vikt vid att våra hotelldirektörer arbetar självständigt. Inom sina ramar ges de friheten att förändra och inrymma hotellet för att vara det bästa för våra gäster och optimal verksamhet. De operativa direktörerna, som formellt sitter i styrelsen, följer upp hotellen utifrån de behov de tillsammans med lokala ledningen, finner sig vara ändamålsenlig. Det kan innefatta områden som personal, underhåll och utveckling, leverantörer, budgetar, prognoser och marknadsbaserade åtgärder.

Nhg Aboutus Hero 1 3
Norlandiahotelgroup Aboutus Core 4
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs

Human Kapital Index.

Våra medarbetare är den viktigaste delen av vårt värdeskapande. Deras kompetens, vänlighet mot kunden, energi, attityd och förmåga att lösa situationer får våra gäster att känna sig välkomna, vilket gör att de återvänder till våra hotell.

Human Kapital Index (HKI) är vår anonyma medarbetarundersökning och skickas till alla våra anställda vartannat år. HCI är i första hand en barometer för våra medarbetare, och ett verktyg för att stärka arbetsmiljön och medarbetarnas välmående.

Hur väl medarbetarna kan utföra sina jobb beror ofta på deras tillfredsställelse, deras känsla av att bli sedd och att de får feedback och nödvändig utrustning. Detta påverkar återigen våra resultat.HÅLLBARHET I GÄSTFRIHET

ESG-Ansvar.

Genom att navigera i dagens komplexitet kan vi ha en meningsfull och hållbar inverkan på morgondagen.

Vi är övertygade om att investeringar i en hållbar framtid är bra för planeten och bra för företagen. ESG står för Environmental – Social – Governance och handlar om att verka enligt en uppsättning standarder som hjälper till att bekämpa globala utmaningar som har en inverkan på framtiden. Med socialt medvetna val och företagspolicyer kan vi hjälpa till att leda vägen genom klimatförändringar, regeltryck och demografiska förändringar för en bättre framtid.

Nya riskfaktorer har fått fokus på global skala och hållbara val spelar en del av komplexiteten i att göra affärer. Företag måste anpassa sig till en snabbt föränderlig värld och hjälpa till att ta ansvar för kommande generationer.

Vi är alla en del av denna planet och att värna om miljön är och kommer att fortsätta att vara en avgörande del av att göra bra affärer – för oss, för planeten och för framtiden.

Read more about our ESG commitment here.

Silhouette two children planting at sunset.Concept of world environment day.
Nhg Aboutus Hero 1 4
Ledarskapsprogram

Talents at Work.

Att rekrytera skickliga chefer är en ständig utmaning inom hotellbranschen. Vi vet dock att det alltid finns chefsämnen på våra hotell. Talanger som borde lyfts fram och erbjudas möjligheter till vidareutveckling i gruppen. Genom att rekrytera framtida ledare från våra egna led får vi människor med energi, mod och rätt attityd, som vi kan forma efter vår kultur. Utbildningen bygger främst på konventionell klassrumsundervisning, samt grupparbete och självstudier. Det akademiska innehållet kommer att baseras på alla delar av modern hotelldrift och föreläsningarna kommer att hållas av såväl interna som externa personer. Det är upplagt för projektbaserat grupparbete mellan utbildningstillfällerna. Allt innehåll i programmet kommer vara obrandad eftersom NHG idag driver hotell med flera olika varumärken.

Cookies.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.