DATA PROTECTION POLICY

GDPR

Dine data, dine valg

§1 DATA VI HÅNDTERER OG FORMÅL FOR HÅNDTERING AV DISSE TYPER DATA: §1.1 Kontaktpersonens navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse. §2. KONTAKTDETALJER Kontaktdetaljene vi ber om, sletting av data eller andre spørsmål som kan oppstå er: E-mail: service@norlandia.no §3. PERSONVERNOMBUDET FOR KONTAKTDETALJER Kontaktdetaljene vårt personvernombud ber om, sletting av data eller andre spørsmål som kan oppstå er samme som over, punkt §2. §.4 VÅRE FORPLIKTELSER Vi er alltid forpliktet til og ansvarlig for å oppgi alle typer data, notater og informasjon som den respektive personen og/eller selskapet ber om innen 48 timer (virkedager). På lik linje gjelder fjerning av samme type. Selvfølgelig utleverer vi aldri til tredjeparter eller noen som ikke er verifisert som eier av dataene eller en leverandør som trenger å bruke f.eks. adresse eller lignende. Ved forespørsler er vi forpliktet å rette eller oppdatere informasjon. Dette må også gjøres så raskt som mulig, men senest innen 72 timer (virkedager). Dersom du mener vi ikke oppfyller våre forpliktelser oppfordres du til å kontakte Datatilsynet dersom vi ikke er enige. Hvis du er i tvil, har du all rett til å vite hvordan vi fikk tak i dataene, disse må rapporteres tydelig. §5. Å TREKKE TILBAKE SAMTYKKE Som kunde eller partner har du til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke til denne avtalen. Hvis du ønsker dette kan du sende oss en e-post som beskriver at du vil trekke ditt samtykke tilbake. Dette vil skje med umiddelbar virkning og i takt med våre forpliktelser jf. §4 aktiveres automatisk. §6. RETTEN TIL Å SLETTES Som kunde eller forretningspartner har du til enhver tid rett til å bli slettet. Hvis du ønsker dette kan du sende oss en e-post og beskrive at du ønsker å bli slettet. Dette vil skje med umiddelbar virkning og i takt med våre forpliktelser jf. §4 aktiveres automatisk. §7. SAMTYKKEAVTALEN Ved å bruke vår nettside samtykker du til våre betingelser. Denne samtykkeavtalen er gyldig inntil du aktivt sier opp samtykket, eller hvis §5 og §6 aktiveres. §.8 BRUKSRETTEN I denne paragrafen beskriver vi hvem som har retten til å bruke informasjonen spesifisert i §1. De som er ansatte hos oss har retten til å bruke informasjonen for å kunne utføre oppgavene. De ansatte har gjennomgått intern opplæring som beskrevet i §9. §9. BRUKERSIKKERHET Ansatte som håndterer personopplysninger gjennomgår løpende opplæring for håndtering av informasjon internt. Dette for at den menneskelige faktor skal være absolutt minimal. De trenes på å håndtere informasjon på en trygg måte over tid og har kunnskap om å glemme kunders informasjon i våre løsninger. §10. TEKNISK SIKKERHET All data som inneholder sensitiv information lagres digitalt med kryptert sikkerhet. §11. SKJEMADATA Innleverte skjemaer via nettsiden lagres digitalt og sendes via kryptert tilkobling. Vi lagrer denne informasjonen for å kunne holde tjenesten vår på aller høyeste nivå. §12. INFORMASJONSKAPSLER En informasjonskapsel er en liten tekstfil som nettsiden du besøker ber om å lagres på din datamaskin. Informasjonskapsler brukes på en rekke nettsider for å gi en besøkende tilgang til ulike løsninger. Informasjonen i informasjonskapselen kan brukes til å kartlegge en brukers surfing.   Det finnes to typer informasjonskapsler. Den ene typen lagrer en fil i lengre perioder på din datamaskin. For eksempel brukes denne i funksjoner som opplyser om hva som er nytt siden brukeren sist besøkte gjeldende nettside. Den andre typen kalles sesjonsavhengig informasjonskapsel. Mens du surfer på en side lagres denne informasjonskapselen midlertidig i datamaskinens minne, for eksempel for å kartlegge hvilket språk du har valgt. Sesjonsavhengige informasjonskapsler lagres ikke i lengre perioder på din datamaskin, de forsvinner når du lukker din nettleser.   §13. VEDLIKEHOLD Vi oppdaterer og gjennomgår våre betingelser jevnlig, kvartalsvis, eller oftere ved behov, slik at den alltid er aktuell og pålitelig.

Cookies.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.