NORLANDIA HOTEL GROUP

Om Oss.

Be passionate! Dare! Feel Special!

Vår historie.

Norlandia Hotel Group er en del av Adolfsen Group. Adolfsen Group som er en gruppering av alle engasjementer som brødrene Kristian A. og Roger Adolfsen er involvert i.

Brødrene sin interesse for hotelldrift startet allerede i oppveksten, der brødrene arbeidet ved familiens hotell, Andrikken Hotel på Andenes.

Da hotellet på et tidspunkt ikke lengre var eid av familien, var brødrene fast bestemt på at de en gang skulle kjøpe hotellet tilbake. Det gjorde de på starten av 90 tallet og det skulle vise seg å bli starten, på det som etter hvert skulle bli en hotellkjede, Norlandia Hotellene.

Etter hvert har dette utviklet seg, frem til i dag med Norlandia Hotel Group som er en stor multibranding hotellaktør. Viedere er Adolfsen Group involvert i en rekke andre engasjementer innenfor skiresort, hytteutleie, hytteutbygging med mer innen turist og reiseliv.

En komplett oversikt kan sees på adolfsen.com.
Norlandia Aboutus Andrikken
Nhg Aboutus Hero 1 2
Operational Excellence in the way we think and act

Vår visjon.

Vår visjon er en rettesnor for alt vi foretar oss. Vi arbeider kontinuerlig med å optimalisere alle områder innenfor hotelldrift. Alle våre ledere og medarbeidere, sammen og hver for seg, fokuserer på å ta vare på det som er bra og forbedre det vi kan bli bedre på.

TA GJESTOPPLEVELSEN TIL NESTE NIVÅ

Vår ekspertise.

Økonomi
Rapportering og gode rutiner gir oss effektiv kostnadskontroll. Sammen med hotelldirektørene jobber vi for at hotellene skal nyte godt av konsernets veletablerte rutiner og systemer. F.eks noen av våre funksjoner foretar gode avtaleinngåelser, økonomisk rapportering, løpende prognoseutarbeidelse, og resultat- og likviditetsoppfølging.

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, FDVU
God forvaltning, drift og vedlikehold av hoteller krever struktur og planlegging av tiltak. Vi skal ha sentral kompetanse for å bistå hotellene til enhver tid å være i god stand og ha en kvalitativ god drift. Vi sørger for systemer som skal hjelpe hotellene i deres daglige vedlikehold, samt kompetanse til å arbeide med større prosjekter.

Drift
Vi vektlegger at hotelldirektørene våre skal jobbe selvstendig. Driftsdirektørene, som formelt er styreledere, følger opp hotellene sine etter behov innenfor områder som personal, vedlikehold og utvikling, leverandører, budsjetter, prognoser og markedsmessige tiltak.

Nhg Aboutus Hero 1 3
Norlandiahotelgroup Aboutus Core 4
Våre medarbeidere er vår viktigste resurs

Human Kapital Index.

Medarbeiderne på hotellene utgjør den viktigste delen av verdiskapningen vår. Deres kompetanse, kundevennlighet, energi, holdning og evne til å løse situasjoner får gjestene våre til å trives, og gjør at de kommer tilbake til hotellene.

Human Kapital Index (HKI) er vår anonyme medarbeiderundersøkelse, som sendes ut to ganger i året til alle våre ansatte. HKI er først og fremst en temperaturmåling blant medarbeiderne, og et verktøy for å belyse status på arbeidsmiljø og trivsel.

For at våre medarbeidere skal jobbe mer effektivt, er det viktig at de får god oppfølging underveis. Faktorer som spiller inn er ofte trivsel, at de blir sett og hørt og at de mottar nødvendig utstyr og tilbakemeldinger som vil hjelpe dem å utvikle seg. Som igjen påvirker våre resultater.

BÆREKRAFT I GJESTFRIHET

ESG Ansvar.

Ved å navigere i kompleksiteten til virksomheten i dag, kan vi ha en meningsfull og bærekraftig innvirkning på morgendagen.

Vi har stor tro på at investering i en bærekraftig fremtid er bra for planeten og bra for virksomheten. ESG står for Environmental – Social – Governance og handler om å operere etter et sett med standarder som bidrar til å bekjempe globale utfordringer som har innvirkning på fremtiden. Med sosialt bevisste valg og bedriftspolitikk kan vi bidra til å lede veien gjennom klimaendringer, regulatorisk press og demografiske endringer for en bedre morgendag.

Nye risikofaktorer har fått fokus på global skala og bærekraftige valg spiller en del av kompleksiteten ved å drive forretning. Bedrifter må tilpasse seg en verden i rask endring og bidra til å ta ansvar for kommende generasjoner.

Vi er alle en del av denne planeten og ivaretakelse av miljøet er og vil fortsette å være en avgjørende del av å gjøre gode forretninger – for oss, for planeten og for fremtiden.

Les mer om vårt arbeide med ESG og åpenhetsloven her

Silhouette two children planting at sunset.Concept of world environment day.
Nhg Aboutus Hero 1 4
LEDERPROGRAMMER

Talents at Work.

Rekruttering av dyktige ledere er en kontinuerlig utfordring i hotellbransjen. Vi vet imidlertid at det til enhver tid finnes ledertalenter på våre hoteller.

Talenter som bør løftes frem og tilbys muligheter for videreutvikling i konsernet. Ved å rekruttere fremtidige ledere fra egne rekker vil vi få mennesker med energi, pågangsmot og den rette holdningen, som vi kan forme etter vår kultur.

Læringsformen er hovedsakelig basert på konvensjonell klasseromsundervisning, samt gruppearbeid og selvstudium.

Det faglige innholdet vil basere seg på alle elementene av moderne hotelldrift og forelesningene vil holdes av interne så vel som eksterne personer. Det legges opp til prosjektbasert gruppearbeid mellom samlingene.

Alt innholdet i programmet vil være kjedenøytralt, da NHG i dag opererer hoteller med flere ulike merkenavn.

Cookies.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.