NORLANDIA HOTEL GROUP

ESG

Ved å navigere i kompleksiteten til virksomheten i dag, kan vi ha en meningsfull og bærekraftig innvirkning på morgendagen.

Vi har stor tro på at investering i en bærekraftig fremtid er bra for planeten og bra for virksomheten.

ESG står for Environmental – Social – Governance og handler om å operere etter et sett med standarder som bidrar til å bekjempe globale utfordringer som har innvirkning på fremtiden. Med sosialt bevisste valg og bedriftspolitikk kan vi bidra til å lede veien gjennom klimaendringer, regulatorisk press og demografiske endringer for en bedre morgendag.

Nye risikofaktorer har fått fokus på global skala og bærekraftige valg spiller en del av kompleksiteten ved å drive forretning. Bedrifter må tilpasse seg en
verden i rask endring og bidra til å ta ansvar for kommende generasjoner.

Vi er alle en del av denne planeten og ivaretakelse av miljøet er og vil fortsette å være en avgjørende del av å gjøre gode forretninger – for oss, for planeten og
for fremtiden.

Åpenhetsloven.

Den 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt, samt en plikt om å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport.

Under følger redegjørelse for våre selskaper omfattet av åpenhetsloven:

Norlandia Hotel Group AS (Parent Company)
Up North Hospitality AS
Viking Hotelldrift AS
Airport Hotelldrift AS

Cookies.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.